Zoals een puzzel bestaat uit onderdelen die samen een geheel vormen, bestaan wij als mens uit onderdelen die samen een geheel vormen. Ontdekken uit welke puzzelstukjes jij opgebouwd bent, hoe ze heten, voelen, een geheel kunnen vormen of omgevormd kunnen worden en hoe jij zelf daar invloed op kunt uitoefenen is een proces. Ontbreekt er een stukje, dan is het geheel uit balans. Met behulp van ‘De puzzel die ik ben’, leren kinderen puzzelstukjes van zichzelf verkennen, ontdekken en maken ze zich meester over hun eigen puzzel.
In 5 thema’s die ieder 5 lessen omvatten gaan kinderen hun persoonlijke puzzeltocht aan.

Een methode waarin onder andere meditatie, yoga, mindfulness, filosofie, muziek, natuur en talentontwikkeling samenkomen.