Hallo, welkom bij 'De tas van Pia'

Jarenlange opleidingen en ervaring in het onderwijs, de zorg, en met coaching hebben gezorgd voor de nodige kennis en expertise. Daarnaast heeft mijn persoonlijk levensverhaal en het ouderschap mij gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben.
Met deze kennis en ervaring kan ik je helpen op jouw weg 'terug naar jezelf'.

'De puzzel die ik ben'

Coaching

Samen met mijn hond Zayra verzorg ik wandelcoaching.

Dat doen we op een een hele speelse manier. Kinderen ervaren het als een heerlijk moment van wandelen, spelen en even helemaal alle aandacht voor hen.

Wat gaan we doen? We gaan lekker wandelen, bouwen met takken, stenen in het water gooien, klimmen, spelen in een speeltuin, spelen, springen op de trampoline, samen tekenen in het zand, lekker knutselen met materialen uit de natuur en verder wat we zo spontaan bedenken. Kortom de creativiteit van de kinderen gebruiken en stimuleren. Uiteraard werk ik ondertussen aan de hulpvraag waarvoor het kind bij mij is.

Voor welke kinderen is dit bedoeld?

  • Alle kinderen die problemen hebben die aanhouden en waarbij de ouders niet goed weten hoe ze er mee om moeten gaan. Denk aan kinderen die hoogbegaafd zijn, kinderen die niet graag naar school gaan, of kinderen die thuis zitten van school.
  • Kinderen die traumatische ervaringen gehad hebben, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een familielid, bekende of huisdier. Een ziekenhuisopname of scheiding van de ouders. Seksueel misbruik of andersoortig geweld. Gepest worden, aangevallen zijn door een hond, verstikking, bijna verdrinken en verder wat je maar bedenken kunt wat grote invloed heeft gehad op een kind.
  • Daarnaast is het ook geschikt voor kinderen met structurele gedragsproblemen zoals ADHD, ASS, of extreem drukke, boze of angstige kinderen.
  • Soms is het allemaal niet zo erg, maar kunnen ouders toch het gevoel hebben dat het structureel niet helemaal lekker loopt met hun kind.

Het product

De puzzel die ik ben’ het product, omvat 25 activiteiten, en heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren om persoonlijke ontwikkeling een vaste, doorlopende plek te geven binnen het basisonderwijs.

Hierdoor krijgen kinderen van deze generatie de kans om zichzelf op persoonlijk vlak te beseffen dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat ze leren vertrouwen op zichzelf. Dat ze met behulp van de activiteiten uit ‘De puzzel die ik ben’ inzichten krijgen in wie ze zijn en wat ze nodig hebben om zichzelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen.

De stichting

De puzzel die ik ben stichting is een thuiszittersinititatief.

'Thuiszittersinitiatieven' zijn ontstaan voor kinderen die zijn vastgelopen op school en vaak ook in de jeugdhulp.

Het gaat om plekken waar zij tot rust komen, zich ontwikkelen en zo mogelijk weer onderwijs gaan volgen.

De puzzel die ik ben stichting is zo'n thuiszittersinititatief en tevens een paraplu voor ondernemers die zich met hun eigen passie en talent voor deze kinderen kunnen inzetten, zodat er per kind gekeken kan worden naar de behoefte op basis van talent en leeringang. Maatwerk!

De puzzel die ik ben stichting heeft als doel om kinderen die uitvallen binnen systemen en waarbij de hulpverlening binnen het onderwijs, de zorg of de gemeente stil komt te liggen, te helpen met een maatwerktraject.

In dit traject worden bruggen gebouwd tussen ouders, school en betrokken hulpverleners met als primaire doel dat het kind hulp krijgt die per direct opgestart wordt, EHBU (eerste hulp bij uitval).

Tevens willen we preventietrajecten opzetten om dreigende uitval tegen te gaan. Een van die preventietrajecten is binnen het onderwijs al opgestart.

Met de opbrengst van de crowdfunding willen we kinderen helpen die uitvallen. Een voorbeeld van hulp is om ouders die 1 dag minder zouden willen gaan werken, helpen om hun kind te ondersteunen, ze hier de financiële ruimte voor bieden. Korte termijn investeren om langdurige uitval te voorkomen en zo op langere termijn kosten te besparen. Een ander voorbeeld is om een kind een bepaalde periode te laten begeleiden door een expert zoals een kunstenaar, kok, of een dakdekker. Zorgen dat de intrinsieke motivatie weer aangewakkerd wordt. Geef deze kinderen een doel!

We willen kijken naar doorlopende financieringsstromen zodat dit niet enkel bij een initiatief blijft, maar een structurele fundering biedt voor iedereen die dit nodig heeft.

Met deze opstart willen we laten zien hoe het ook zou kunnen.

Deze stroom kinderen is niet te helpen binnen het onderwijs, de gezondheidszorg maar valt overal buiten. Daarom dit initiatief!

Crowdfunding De puzzel die ik ben stichting

Neem contact met mij op

Locatie

De tas van Pia
Berkel Enschot, Noord Brabant, Nederland

KVK: 81209592