De puzzel die ik ben, coaching

Samen met mijn hond Zayra verzorg ik wandelcoaching.

Dat doen we op een een hele speelse manier. Kinderen ervaren het als een heerlijk moment van wandelen, spelen en even helemaal alle aandacht voor hen.

Wat gaan we doen? We gaan lekker wandelen, bouwen met takken, stenen in het water gooien, klimmen, spelen in een speeltuin, spelen, springen op de trampoline, samen tekenen in het zand, lekker knutselen met materialen uit de natuur en verder wat we zo spontaan bedenken. Kortom de creativiteit van de kinderen gebruiken en stimuleren. Uiteraard werk ik ondertussen aan de hulpvraag waarvoor het kind bij mij is.

Voor welke kinderen is dit bedoeld?

  • Alle kinderen die problemen hebben die aanhouden en waarbij de ouders niet goed weten hoe ze er mee om moeten gaan.
  • Kinderen die traumatische ervaringen gehad hebben, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een familielid, bekende of huisdier. Een ziekenhuisopname of scheiding van de ouders. Seksueel misbruik of andersoortig geweld. Gepest worden, aangevallen zijn door een hond, verstikking, bijna verdrinken en verder wat je maar bedenken kunt wat grote invloed heeft gehad op een kind.
  • Daarnaast is het ook geschikt voor kinderen met structurele gedragsproblemen zoals ADHD, ASS of extreem drukke, boze of angstige kinderen.
  • Soms is het allemaal niet zo erg, maar kunnen ouders toch het gevoel hebben dat het structureel niet helemaal lekker loopt met hun kind.

Soms gebeurt er iets dramatisch voor een kind waardoor het helemaal uit evenwicht raakt. Dan is gemakkelijk te herleiden waar de nieuwe gedragingen vandaan komen.

Soms gebeurt er ogenschijnlijk iets kleins, maar kan het kind er toch enorm last van hebben.

Een kind kan dan “plotseling” andere gedragingen vertonen zonder dat de ouders doorhebben waar het vandaan komt. Meestal weten de ouders dan totaal niet wat ze met een kind aan moeten. Waarom is het kind boos? Waarom komt het opeens voortdurend uit bed? Waarom vraagt het zoveel aandacht? Waarom is het opeens bang voor elke stap die gezet wordt? Waarom plast het weer in bed? Waarom kleedt  het zichzelf opeens niet meer aan? Etc.

Dit zijn de momenten waarop ik iets kan betekenen. Zonder perse boven water te moeten krijgen wat er gebeurd is, kan ik de kinderen helpen om zich weer veilig binnen in zichzelf te voelen.

Een kind wil nu eenmaal niet een naar verhaal (de hele tijd opnieuw moeten) vertellen. Een kind wil de nare ervaring het liefst vergeten en weer terug naar hoe het was voor die ervaring.

Sommige kinderen zijn vanaf de geboorte al “anders” dan andere kinderen.  Het is heel goed mogelijk dat deze kinderen gedurende de geboorte een trauma hebben opgelopen. Soms weten de moeders zich ook goed te herinneren dat de geboorte niet vlekkeloos verliep, maar staan ze er niet bij stil dat dit met het gedrag van hun kind te maken heeft.

Het trauma is dan (zoals bij elk trauma) in het lijf opgeslagen. Gelukkig is hier met behulp van verschillende methodieken goed mee te werken waarbij het lichaam in staat gesteld wordt om het trauma te verwerken. Volg onze avonturen op ons Blog

De puzzel die ik ben, het product

‘De puzzel die ik ben omvat een reeks van totaal 25 activiteiten rondom persoonlijke ontwikkeling. Deze activiteiten zijn vormgegeven binnen 5 thema’s die ieder 5 activiteiten omvatten. De opeenvolgende thema’s zijn complimenten, emoties, gedachtekracht, droomgedachten en terug naar mezelf.

‘De puzzel die ik ben’ bestaat uit een houten kist waarin je, naast een activiteitenwaaier, tevens kleine themakaartjes, spiegeltjes, 3 verhaalwaaiers met vertelplaten, een waaier met definitiekaarten, een meditatiekaartenwaaier en een QR-code waaier terug kunt vinden. Kijk voor meer informatie op www.depuzzeldieikben.nl

De puzzel die ik ben, de stichting

De puzzel die ik ben stichting is een thuiszittersinititatief.

'Thuiszittersinitiatieven' zijn ontstaan voor kinderen die zijn vastgelopen op school en vaak ook in de jeugdhulp.

Het gaat om plekken waar zij tot rust komen, zich ontwikkelen en zo mogelijk weer onderwijs gaan volgen.

De puzzel die ik ben stichting is zo'n thuiszittersinititatief en tevens een paraplu voor ondernemers die zich met hun eigen passie en talent voor deze kinderen kunnen inzetten, zodat er per kind gekeken kan worden naar de behoefte op basis van talent en leeringang. Maatwerk!

De puzzel die ik ben stichting heeft als doel om kinderen die uitvallen binnen systemen en waarbij de hulpverlening binnen het onderwijs, de zorg of de gemeente stil komt te liggen, te helpen met een maatwerktraject.

In dit traject worden bruggen gebouwd tussen ouders, school en betrokken hulpverleners met als primaire doel dat het kind hulp krijgt die per direct opgestart wordt, EHBU (eerste hulp bij uitval).

Tevens willen we preventietrajecten opzetten om dreigende uitval tegen te gaan. Een van die preventietrajecten is binnen het onderwijs al opgestart.

Met de opbrengst van de crowdfunding willen we kinderen helpen die uitvallen. Een voorbeeld van hulp is om ouders die 1 dag minder zouden willen gaan werken, helpen om hun kind te ondersteunen, ze hier de financiële ruimte voor bieden. Korte termijn investeren om langdurige uitval te voorkomen en zo op langere termijn kosten te besparen. Een ander voorbeeld is om een kind een bepaalde periode te laten begeleiden door een expert zoals een kunstenaar, kok, of een dakdekker. Zorgen dat de intrinsieke motivatie weer aangewakkerd wordt. Geef deze kinderen een doel!

We willen kijken naar doorlopende financieringsstromen zodat dit niet enkel bij een initiatief blijft, maar een structurele fundering biedt voor iedereen die dit nodig heeft.

Met deze opstart willen we laten zien hoe het ook zou kunnen.

Deze stroom kinderen is niet te helpen binnen het onderwijs, de gezondheidszorg maar valt overal buiten. Daarom dit initiatief!

Crowdfunding De puzzel die ik ben stichting