EHBU (Eerste Hulp Bij Uitval)

Gepubliceerd op 10 april 2024 om 16:59

De puzzel die ik ben stichting staat voor:

EHBU

(eerste hulp bij uitval)

Maatwerk begeleiding van leerlingen die buiten alle andere vormen van hulpverlening vallen. Deze hulp is reeds opgestart voor verschillende kinderen maar om deze te kunnen voortzetten is uw hulp noodzakelijk!

Preventie met behulp van de activiteitenreeks van De puzzel die ik ben. Voor de ontwikkeling van deze activiteitenreeks is subsidie ontvangen vanuit de Tussenheid 013 uit het fonds Tilburg akkoord 2.0.

Bruggen bouwen voor/tussen betrokken partijen binnen het EHBU traject  (eerste hulp bij uitval) om elkaar te ondersteunen en aan te vullen met het kind als middelpunt.

https://gofund.me/fb05af2a